Rozváděčové skříně ve firmách versus v domácnostech. Jaké zásadní rozdíly mezi nimi najdeme?

V případě firem i domácností se můžeme na denní bázi potkávat s celou řadou zcela totožných součástek, které se používají všude po celém světě. Podobným případem mohou být také rozváděčové skříně, které se ale stejně tak mohou odlišovat podle celé řady specifických vlastností.

Pro firmy a pro domácnosti se tak dá očekávat to, že se mohou jednotlivé skříně výrazně lišit. A to nejen vlastnostmi, ale také jejich finálním určením. A na to všechno se podíváme právě v rámci dnešního článku.

Ochrana rozváděčových skříní

V rámci klasických domácností se naprosto běžně potkáme s tím, že nejsou, jakkoliv ochráněny. Důvodem je hlavně fakt, že jsou standardně mimo dosah dětí a lidí, které by mohli ohrozit. Hned vedle toho je ale potřeba myslet na to, že v případě firmy mohou být rozváděče poměrně běžně vystaveny svému okolí, přičemž je potřeba zajistit vstup jenom všem těm, kteří k němu mají opravdu přístup. V tomto ohledu se tak dá očekávat, že rozdíly mezi domácí a firemní sítí najdeme víceméně na každém možném místě.

Odlišné normy pro komerční a osobní provoz

Podle toho, jaký typ provozuje musí rozvaděč zajišťovat, se mohou měnit také normy. Kupříkladu doma počítáme jenom s tím, že budeme používat klasickou dvoufázovou zásuvku. Jenže v případě průmyslových komplexů jsou užívané trojfázové zásuvky, které vyžadují jiné nastavení sítě. Součástí takového nastavení jsou také rozváděčové skříně jako takové. Díky tomu se tak jednotlivé skříně mohou odlišovat i podle toho jaké napětí, jaké komponenty a jaké normy se k nim pojí.

Velikost pochopitelně hraje roli

Velikost je extrémně důležitá hlavně z toho důvodu, že se nám nemusí při špatném výběru podařit nacpat do skříně všechno, co potřebujeme. V tomto případě se ale bavíme o zcela rozdílných velikostech. U průmyslu se počítá s tím, že elektrický rozvaděč musí pojmout mnohem více komponentů na základě mnohem složitější sítě. I v domácnostech ale mohou rozváděče zcela běžně dosahovat poměrně dost velkých rozměrů podle toho, jak vypadá samotná nemovitost.