Stará bytová jádra v bytech panelových domů dávno přestala vyhovovat zvyšujícím se požadavkům na současnou kvalitu bydlení. Původní bytová jádra nejsou schopny zajistit zejména dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost, nároky kladené na kvalitu povrchových vrstev, zejména co se týče kvalit hygienických a estetických. Standardní technologické varianty nápravy tohoto stavu, po demontáži původní konstrukce, je vyzdění z pórobetonových příčkovek.

        V tomto případě pak dojde k významnému zvýšení užitných vlastností prostor, ale i k zhodnocení celé nemovitosti jako celku.

Rekonstrukce lze provádět jak ve zděných bytech (domech) tak v panelových bytech. Rozsah prací je defakto stejný. Rozdíly jsou pouze v odlišných technologických postupech při provádění jednotlivých prací, které jsou dány jinou stavební skladbou konstrukcí podlah, stěn a stropů ve zděných a panelových domech.

Přestavba na zděné bytové jádro ve zděném bytu většinou vždy zahrnuje tyto práce a dodávky.

 

a) Stavební práce

vybourání zděných příček, zárubní a otvorů v nosných konstrukcích podle požadované dispozice
vybourání dřevěných nebo špaletových oken
vyzdění nových příček technologií Ytong nebo Knauf podchycených ocelovou konstrukcí
osazení kovových zárubní včetně standardních dveří
příprava otvorů pro osazení obložkových zárubní včetně interiérových dveří,
osazení a začištění plastových, dřevěných eurooken nebo atypických špaletových oken, venkovních a vnitřních parapetů
montáž sádrokartonových podhledů
odstranění dlažby, PVC, parket, prkenného záklopu a škvárového násypu (pouze pokud je stávající konstrukce ve špatném stavu)
vyrovnání podlah betonovým potěrem s armovací sítí Kari (pouze v části kde je přílušenství a chodby)
pokládka podlahy v obytné části
položení dlažby včetně soklíku
odstranění tapet, škrábání, keraštukování nebo filcování stěn a stropů
malba stěn a stropů
nalakování stávajících dveří, zárubní, radiátorů, stoupaček a dřevěných oken pokud se nevyměňují a zůstávají původní
 

b) Technologické rozvody

nové rozvody vody a kanalizace
kompletní montáž etážového plynového vytápění a s tím souvisejících plynových rozvodů, nebo jen výměna stávajícího kotle a radiátorů topení
dodávku a montáž nové karmy včetně odkouření nebo bojleru či pouze jejich posunutí při změně dispozice
vyvložkování komínu nerezovou vložkou
kompletní montáž elektroinstalace dodávku a montáž nového bytového rozvaděče, el.přípojky a rozvaděče měření
slaboproudé rozvody – domácí interkom, „státní“ telefon, televize a satelit, počítačová síť, audio
V rámci rekonstrukce zděného bytu se běžně provádí i rekonstrukce kuchyní a rekonstrukce koupelen a výměna kuchyňské linky. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našem webu.

Součástí dodávky jsou revizní zprávy a protokoly související s rekonstrukcí a potřebné ke kolaudaci.

Doba výstavby:
individuální, závisí na velikosti bytu a rozsahu rekonstrukce a je stanovena po zpracování konkrétní nabídky, běžně se pohybuje v rozmezí 3– 8 týdnů

Cena:
je vždy individuální a závisí na konkrétních požadavcích investora na vybavení bytu a je stanovena po zpracování konkrétní nabídky. Použijte prosím náš poptávkový formulář.

Přestavba panelového bytu v podstatě vždy zahrnuje tyto práce a dodávky:

a) Stavební práce

vybourání panelové, siporexové nebo montované příčky včetně zárubní a dveří podle požadované dispozice
vyřezání otvoru v nosném panelu diamantovou technikou podle požadované dispozice
vybourání dřevěných oken
vyzdění nových příček technologií Ytong nebo Knauf
osazení kovových zárubní včetně standardních dveří
příprava otvorů pro osazení obložkových zárubní včetně interiérových dveří,
osazení a začištění plastových oken a venkovních a vnitřních parapetů
montáž sádrokartonových podhledů
odstranění dlažby, PVC
položení dlažby na těžkou plovoucí podlahu včetně soklíku
položení plovoucí podlahy, PVC nebo korku
broušení a lakování parket
odstranění tapet, škrábání, keraštukování nebo filcování stěn a stropů
malba stěn a stropů
nalakování stávajících dveří, zárubní, radiátorů, stoupaček a dřevěných oken pokud se nevyměňují a zůstávají původní


b) Technologické rozvody

nové rozvody vody a kanalizace
výměna stávajících radiátorů topení včetně ventilů
kompletní montáž elektroinstalace dodávku a montáž nového bytového rozvaděče, el.přípojky a rozvaděče měření
slaboproudé rozvody – domácí interkom, „státní“ telefon, televize a satelit, počítačová síť nebo audio
V rámci rekonstrukce panelového bytu se běžně provádí i rekonstrukce bytového jádra nebo již vyzděné koupelny a WC často také výměna kuchyňské linky. Podrobnější informace najdete v ostatních sekcích rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce koupelny.

Součástí dodávky jsou revizní zprávy a protokoly související s rekonstrukcí a potřebné ke kolaudaci.

Doba výstavby: 
individuelní, závisí na velikosti bytu a rozsahu rekonstrukce a je stanovena po zpracování konkrétní nabídky, běžně se pohybuje v rozmezí 3– 5 týdnů

Cena:
je vždy individuální a závisí na konkrétních požadavcích investora na vybavení bytu a je stanovena po zpracování konkrétní nabídky. Použijte prosím náš poptávkový formulář.