Nabídka zateplování fasád

Zateplování fasád má kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění řadu dalších ekonomických a technických výhod. Aplikujeme zateplování fasád od renomovaných výrobců. Dodáváme a instalujeme propustné, zateplovací systémy na přání. Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy.

 

Zateplování fasád

Co zateplování fasád dokáže?

    * sníží náklady na vytápění domu
    * udělí budově nový a moderní vzhled
    * prodlouží životnost domu
    * navýší tržní cenu domu

Zateplování fasád od firemZateplování fasád

    * Weber Terranova
    * Baumit
    * Prince Color
    * Caparol

Zateplování systémem WEBER TERRANOVA


Výhody zateplování fasád od WEBER TERRANOVA

Pokud rekonstrujete dům, můžete díky zateplování fasád ušetřit až 60 % nákladů na vytápění. Získáte nižší provozní výkon topné soustavy, což znamená delší životnost. Zateplování fasád eliminujete negativní vlivy teplotních změn v konstrukci. Zateplení prodlužuje životnost fasády.

Pokud použijete zateplení při novostavbě, výhody se ještě rozšíří. Zateplením můžeme zmenšit tloušťku konstrukce a získat prostor navíc. Zvyšuje se povrchová teplota vnitřní strany obvodové konstrukce. U topného zdroje a topné soustavy stačí nižší výkon - za nižší cenu. Zvyšuje se tepelná pohoda a snižuje riziko kondenzace a vzniku plísní. Eliminuje se vznik tepelných mostů. Můžete instalovat solární kolektory a tepelná čerpadla. Zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti.


Zateplování fasád systémem Baumit


Vlastnosti zateplování fasád BaumitZateplování fasád

    * vysoce paropropustný
    * velmi snadno se zpracovává
    * fasádní desky OpenPplus mají o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti
    * stavební konstrukce rychleji vysychají
    * odstraňuje tepelné mosty
    * zajistí Vám příjemnou pohodu vnitřního prostředí v zimě i létě
    * zateplování objektu je možné současně s renovací fasády

Zateplování fasád systémem Prince color

Kompletní systém zateplování vhodný pro individuální i řadové rodinné domy, bytové domy, občanské stavby i průmyslové objekty.

Zateplování fasád systémem Caparol Capatect Basic Line

Zateplování fasád s bílým polystyrénem jako izolačním materiálem.
Capatect TOP Line

Polystyrénový izolační systém dosahující optimální izolační účinnosti pomocí nově vyvinutých izolačních desek Capatect Dalmatin. Elastická armovací vrstva. Vrchní omítka na bázi silikonové pryskyřice je vysoce prodyšná a skvěle odpuzující nečistoty.
 

Capatect Minera Line

Tento izolační systém je extrémně difúzní, robustní, nehořlavý a má dlouhou životnost z důvodu použití výhradně minerálních složek.

Capatect ECO Line

Zateplování fasád výhradně biologickými a minerálními složkami.

Technologický postup prací při zateplení fasády:

   1. Podklad pro izolant musí být suchý a pevný, dále zbavený všech nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády musí být odstraněny. Pokud narazíte obnaženou výztuž, je třeba tuto technicky ošetřit.
   2. Následně je třeba provést penetrační nátěr, tento proveďte zásadně zednickou štětkou. Penetrační nátěr je třeba ke spojení mezi podkladní a lepící vrstvou.
   3. Následuje případná demontáž všech fasádních prvků, které by bránily provedení prací při zateplování. Prvky, které zdemontujeme, znovu osadíme. Jedná se většinou o hromosvody, různé střešní svody a odvětrávací mřížky, nebo světla a další podebné prvky. Některé z nich nahradíme novými prvky, většinou nahrazujeme nově oplechování, prodloužení kotevních želez u hromosvodů z důvodu odstupu kvůli nové fasádě.
   4. Následuje montáž zakládacích soklových lišt, tyto osadíme kolem obvodu domu, všude kde budeme lepit izolant.
   5. Dalším krokem je lepení fasádního izolantu. V případě polystyrenu většinou typ EPS 70 F nebo EPS 100 F desky formátu 1000 x 500 mm a tloušťce podle vaší volby. V případě desek fasádní vaty, například kamenná vlna Fasrock L nebo čedičová vlna Orsil TF je třeba počítat s větší nasákavostí lepicí hmoty. Lepící hmota k upevnění tepelného izolantu k podkladu a také k zajištění polohy desky ve vrstvě. K tomuto používáme lepicí tmel pro systémy VKZS například lepicí tmel weber tmel 700 pro VKZS. Tento naneseme na zadní stranu desky izolantu ve formě terčů tzv buchet a nebo pásů. Tepelný izolant vždy lepíme od spodu nahoru od zakládacích lišt a to ve vodorovných řadách na vazbu (obdobně jako se staví z cihel).
   6. Desky dále ukotvíte talířovými hmoždinkami s plastovým nebo ocelovým trnem, dle vaší volby. Plastový trn je velice běžný a dostačující. Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačníh desek na lepící tmel. Minimum jsou 4 kusy výše uvedených hmoždinek na m2. Hmoždinky svojí funkcí zamezí nadzvednutí vůči povrchu podkladu. K tomuto by jinak mohlo dojít vlivem sání či teplotnímu vlivu a následné deformace. Také se snižuje smykové zatížení izolantu a tím jeho možné posunutí do věech stran.
   7. Úprava nároží, parapetů, podhledů se provádí pomocí rohových lišt hliníkových nebo PVC s výztužnou tkaninou. Tyto lišty zajistí pevné spojení s další ochranou vrstvou a také chrání nejvíce namáhaná místa proti požkození, všechny rohy.
   8. Následuje přebroušení celé plochy do roviny tak aby vznikla rovná souvislá plocha.
   9. Plochu tmelíme krycí stěrkovou hmotou opět lze použít některý z doporučených tmelů weber tmel 700 pro VKZS. Stěrku provádíme dle potřeby ale minimální a používané vrstvy jsou o síle 2 až 5 mm. Stěrku provádíme vždy směrem shora dolů. Tato stěrková vrstva zajistí spolupůsobení vrstvy izolantu, výztužnou tkaninou a povrchovou úpravou nové fasády.
  10. Výztužná tkanina "perlinka" se vtlačí do krycí stěrkové hmoty. Perlinka musí být z obou stran krytá stěrkovou hmotou, tedy musí být vně stěrkové hmoty celkově ponořená. Vzájemně jsou jednotlivé vrstvy výztužné tkaniny překládány. Při napojování jednotlivých pruhů perlinky musíme dodržovat překrytí minimálně 10cm. Na zvláště namáhaných místech fasády provádíme dvojnásobné překrytí, jedná se o místa kde předpokládáme větší ohrožení tlaky z vně fasády.
  11. Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy, stěrky naneseme penetrační vrstvu, podklad pro omítku.
  12. Teprve poté provedeme osazení nových klempířských prvků jako jsou parapety, oplechování a další takové komponenty. Dále osazení odvětrávacích mřížek do fasády, tam kde jsou pro ně vstupy a byly zachovány.
  13. Následně zatmelíme prostory spáry kolem oken a to doporučenými pružnými akrylátovými tmely.
  14. Konečným krokem je povrchová úprava bílou nebo barevnou omítkou dle výběru z barevných odstínů. Omítka tvoří finální okrasnou vrstvu a hlavně ochranu pláště fasády proti povětrnostním vlivům. Výběr omítky záleží na vašem výběru, jedná se o například rýhované, nebo zrnité druhy omítek.